Státní zámek a Hipologické muzeum ve Slatiňanech

Zámek Slatiňany – pěšky cca 40 minut

Hipologické muzeum patří k nejvýznamnějším svého druhu na světě. Jeho bohaté sbírky mají vysokou uměleckou a odbornou hodnotu a co do množství a kvality jsou zcela výjimečné a jedinečné v evropském i světovém měřítku.

I. Vědecké a umělecké sbírky

Vědecká expozice seznamuje návštěvníky s evolucí a historií koní, jejich anatomií, chovem a využitím ve společnosti. Umělecké sbírky nabízí širokou paletu významných obrazů koní hlavně z 18. a 19. století, další exponáty představují využití koní ve vojenství, dopravě, při parforsních honech či dostizích. Obrazové sbírky jsou doplněny ukázkami sedel a postrojů.

II. Hospodářské zázemí zámku

Slatiňanský zámek nabízí ke shlédnutí ojedinělou ukázku dobové zámecké kuchyně, včetně velkých kachlových kamen se starobylou kuchyňskou výbavou. K tomu je možné nahlédnout do kotelny z přelomu 19. a 20. století doplněné o soustavu zámeckého ústředního topení.

III. Zámecký park

Přírodní krajinářský park

Zámek Slatiňany

Zámek Slatiňany