Základní škola – pěšky cca 15 minut

Základní škola U STADIONU

U Stadionu 756
537 01 Chrudim
zs.stadion@chrudim.cz

Tato škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Škola organizuje kurzy pro získání základního vzdělání pro občany, kteří nezískali základní vzdělání. Ve škole jsou od šestého ročníku zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a kopanou.

Další chrudimské základní školy :

Základní škola Dr. Peška Chrudim

Dr. Václava Peška 768
53701, Chrudim III
zs.drpeska@seznam.cz

K 1. 7. 2008 došlo ke sloučení dvou škol: Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 a Základní školy, Chrudim, Husova 9 v jednu školu, která nese název Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768.

Základní škola, Chrudim ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ

Školní náměstí 6,
53701 Chrudim
loukota@zsskolninamesti.cz

Základní umělecká škola Chrudim

Obce Ležáků 92
537 01 Chrudim
zus@zuschrudim.cz