Střední školy odborné , učeliště, gymnázium – cca 20 – 50 minut

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů management obchodu a služeb, informatika v ekonomice a gastronomie.
Adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim, Čáslavská 205, 537 01 Chrudim IV
E-mail: skola@sos-sou.chrudim.cz

Hotelová škola Bohemia, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví a turismus, management a turismus.
Adresa: Hotelová škola Bohemia, s.r.o., Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim III
E-mail: hotelovaskola@chrudim.cz

Obchodní akademie Chrudim

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie.
Adresa: Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250, 537 01 Chrudim II
E-mail: obchak@chrudim.cz

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim (pobočka Chrudim IV)

Státní střední odborná škola zajišťující výuku tříletých nástavbových a čtyřletých oborů provozní technika, provozní elektrotechnika, technické lyceum, strojírenství, mechatronika, mechanik strojů a zařízení.
Adresa: Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim (pobočka Chrudim IV), Čáslavská 973, 537 01 Chrudim IV
E-mail: skola@spss-cr.cz

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent, pečovatelská činnost a sociálněsprávní činnost.
Adresa: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Poděbradova 336, 537 01 Chrudim
E-mail: szs@chrudim.cz

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim (pobočka Chrudim IV)

Státní střední odborná škola zajišťující výuku tříletých a čtyřletých oborů agropodnikání, rostlinolékařství, ekonomika zemědělství, ekologie a ochrana krajiny a zemědělec - farmář.
Adresa: Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim (pobočka Chrudim IV), Poděbradova 842, 537 01 Chrudim IV
E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz

Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium.
Adresa: Gymnázium Josefa Ressela Chrudim, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim IV
E-mail: info@gjr.cz