Regionální muzeum v Chrudimi
plesy, Vánoční trhy, taneční škola – pěšky cca 45 minut

Komplex muzejních budov

Široká ulice čp. 85/IV a 86/IV

Centrum chrudimského kulturního života, objekt tzv. Muzea, tvoří 2 budovy, které byly postaveny pro potřeby někdejšího Průmyslového muzea pro východní Čechy v Chrudimi. Obě (pseudorenesanční i pseudobaroková) byly postaveny podle návrhu pražského architekta Jana Vejrycha v letech 1898 - 1901. Pozornosti návštěvníků si, kromě sbírek Regionálního muzea, zaslouží především překrásný koncertní sál, mimořádná umělecká výzdoba obou budov a v neposlední řadě i tři umělecké památky nacházející se v jejich interiéru (dva gotické a jeden renesanční portál).

Regionální muzeum v Chrudimi sídlí v novorenesanční budově z r. 1898 v centru města. Vzniklo v r. 1892 jako Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi. Má bohaté sbírky uměleckého řemesla a vlastivědné sbírky z chrudimského regionu. Ve stálých expozicích představuje regionální historii a uměleckoprůmyslové sbírky. Pořádá i krátkodobé výstavy zaměřené na vlastivědu, přírodovědu a umění. V pokladně muzea lze získat propagační a ediční materiály muzea.

muzeum v Chrudimi

muzeum v Chrudimi

muzeum v Chrudimi