Chrudimská nemocnice, a.s. – pěšky cca 15 minut

Václavská 570, 537 27 Chrudim, +420 469 653 111, hospital@nemcr.cz
mapka nemocnice Chrudim zde

Chrudimská nemocnice poskytuje lůžkovou a ambulantní péči pro spádovou oblast okresu Chrudim, tj. zhruba 104.000 obyvatelům.

Akutní péče je poskytována na 278 lůžcích, z toho na 29 lůžcích intenzivní péče v oborech:

Chirurgie, včetně JIP, včetně laparoskopické, cévní, plastické, traumatologické a ortopedické a základní ORL operativy
Interna, včetně kardiologické a metabolické JIP
Gynekologie a porodnictví
ARO
Pediatrie, včetně JIP a neonatologie
Neurologie
Následná péče disponuje 95 lůžky z toho 8 sociálními lůžky

Ambulantní péče je zajišťována:

rehabilitačním oddělením a dále v rozsahu oborů – chirurgie, interna, gynekologie a porodnictví, pediatrie, neurologie, anestesiologie, urologie, kardiologie, gastroenterologie, dětské alergologie, TRN, ortopedie, cévní a plastické chirurgie, sportovní traumatologie, ambulance bolesti.

Laboratorní a vyšetřovací péče:

Hematologie a krevní transfuse
Klinická biochemie
Mikrobiologie
Patologicko-anatomická