Lanové centrum + rozhledna Bára – pěšky cca 30 minut

Lanový Park Podhůra

1. dětský lanový park
5 překážek o délce 23m určený pro děti od 3 do 10-ti let
2. lanový park
2 okruhy dle obtížnosti určený pro osoby od 12-ti let
20 překážek o délce 220 m ve výšce od 10 m do 3 m
lanovka na Čertovu skalku o délce 30 m – po projití lanového parku možnost sjezdu z nejvyššího bodu lanového parku pomocí kladky po ocelovém laně z výšky 10 m na Čertovu skalku.

Od 1. 6. 2009 je v obslužném domečku zároveň otevřen stánek s občerstvením, s nanuky a s točeným pivem. Parkoviště u bývalé restaurace Kometa.

Rozhledna Bára

Rozhledna Bára byla bohužel 25. 6. 2008 při vichřicích poškozena. Momentálně je opravena v plné kráse a je již v provozu. Rozhledna Bára se nachází v komplexu rekreačních lesů Podhůra. Bára je vyrobena z modřínového a dubového dřeva, celková výška rozhledny je 29,8 m a výška vyhlídkové terasy je 16,95 m. Konstrukce tvaru trojbokého kolomého jehlanu je dílem autora Martina Rajniše.

Lanový Park Podhůra

Rozhledna Bára