Park Píšťovy, domy Chrudim

možnost výběru z více typů domů

klidná lokalita města

záruka použití kvalitních materiálu

vynikající cena

ochrana osobních údajů

... teď už si jen vybrat!Postup při uzavírání smluv

  • Nezávazná rezervace trvá po dobu 3 dnů od okamžiku osobní rezervace či rezervace pomocí internetového formuláře.
  • Smlouva o rezervaci – na základě smlouvy o rezervaci je dům klientovi rezervován 14 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Rezervační poplatek ve výši 60 000 Kč je splatný do pěti pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy a stává se dohodnutým odstupným v případě, že se klient do 14 dnů od podpisu rezervační smlouvy nedostaví podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní.
  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní je smlouva, která již řeší platební podmínky. Budoucí kupující a prodávající se v ní zavazují za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Nedílnou součástí je budoucím kupujícím vybraný způsob financování nákupu nemovitosti.
  • Doplatek kupní ceny je splatný do 30 dnů po kolaudaci. Doplatek se vypočítá jako rozdíl celkové ceny předmětu kupní ceny snížený o rezervační poplatek a zálohu.
  • Kupní smlouva je smlouva, kterou se předmět kupní smlouvy převádí z prodávajícího na kupujícího. Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu. Uzavírá se po uhrazení doplatku s následným vkladem kupní smlouvy na katastr nemovitostí.
Mapka Park Píšťovy

nahoru | vytisknout stránku

PARK PÍŠŤOVY CHRUDIM - Váš nový domov

Domy Chrudim, byty Chrudim, prodej nových domů a pozemků v Chrudimi, tel.: (+420) 606 687 923, e-mail: info@parkpistovy.cz

© 2009 CzechProject spol. s r.o.